1 / 4

Palmeolie over alt

Hvor findes palmeolieproduktionen hovedsageligt?
Hvor bliver der brugt mest palmeolie pr person?
Hvad bliver halvdelen af den palmeolie, EU importerer, brugt til?
2 / 4

Palmeoliens pris

Hvordan påvirker produktionen af palmeolie natur og miljø?
Hvorfor hænger palmeolie sammen med menneskerettigheder?
3 / 4

Penge og politik

Hvad er EU’s holdning til palmeolie?
Hvad er ISDS-mekanismen?
4 / 4

RSPO


Hvad er RSPO?
Hvorfor fungerer certificeringsordninger som RSPO ikke?
Hvad er det mest bæredygtige alternativ til palmeolie