Oliepalmen og palmeolie

Palmeolie bliver produceret i et bælte omkring ækvator lige fra Sydamerika til Sydøstasien. Det er en billig og effektiv afgrøde, og derfor er den blevet enormt populær.
Illustration: Terese Skovhus

Europæisk kolonisering har haft stor betydning for udbredelsen af den afrikanske oliepalme, der oprindeligt stammer fra det vestafrikanske område omkring ækvator fra Angola i syd til Gambia i nord. I midten af 1800-tallet begyndte europæerne at handle med palmeolie fra Nigeria. Samtidig introducerede hollænderne afgrøden i Indonesien, mens englænderne i begyndelsen af 1900-tallet også introducerede den i Malaysia.  

Palmeolien bliver udvundet af de frugter, oliepalmen giver. Under gode forhold kan hver palme give 12-40 klaser med frugter om året. En klase består af tusindvis af frugter og kan veje 10-60 kilo. En enkelt frugt er cirka 4 cm lang og består af en indre kerne med et til flere frø omgivet af en skal og ydre frugtkød. I den kommercielle produktion er planten produktiv efter fire år og 25-30 år frem. Herefter skal der genplantes, hvis produktionsniveauet skal opretholdes. Oliepalmen bliver, når den produceres kommercielt, 3-20 m høj, og de tunge frugtstande høstes fra toppen.  

Palmeoliens mange anvendelsesmuligheder kombineret med lave produktionsomkostninger har ført til, at oliepalmen i dag er udbredt til dyrkning i et bredt bælte omkring ækvator blandt andet i flere områder i Afrika, Sydamerika og Indonesien. Oliepalmen vokser bedst i et varmt og fugtigt klima. Det vil sige i et klima, hvor regnskov er den naturlige vegetation. Dette har resulteret i, at  plantagerne er trængt ind i regnskoven i et meget stort omfang og dermed har ødelagt de unikke levesteder for oprindelige folk, dyr og planter, som regnskoven udgør.

1

Oliepalmen og palmeolie

Palmeolie bliver produceret i et bælte omkring ækvator lige fra Sydamerika til Sydøstasien. Det er en billig og effektiv afgrøde, og derfor er den blevet enormt populær.

Læs mere »
2

Palmeolie over alt

Palmeolie kan være i alt fra pizzatopping til biodiesel. Det er bare svært at finde ud af, præcis i hvilke produkter man kan finde det.

Læs mere »
4

Penge og politik

EU laver frihandelsaftaler med mange lande – også Indonesien. Frihandel er måske ikke så godt, som det lyder – særligt ikke, når der er palmeolie indblandet.

Læs mere »
5

Landgrabbing

Det er meget almindeligt at folk får taget deres land mod deres vilje, når der skal oprettes nye palmeplantager. Det efterlader dem i en meget usikker og udsat situation.

Læs mere »
6

Arbejdsforhold

Arbejdet med palmeolie er tungt, og det er svært at tjene nok til, at man kan forsørge sin familie. Derfor er mange nødsaget til at få deres børn til at hjælpe sig med det hårde arbejde.

Læs mere »
7

Kvinder i produktionen

Kvinder har meget få eller ingen rettigheder, hvis de arbejder i plantagerne. Desuden er de meget udsat for de giftige sprøjtemidler, man bruger i dyrkningen.

Læs mere »
8

Klima og miljø

Regnskoven bliver ryddet, og et utal af arter mister deres levested. Samtidig udleder afskovningen store mængder af drivhusgasser.

Læs mere »

Hvis du vil vide mere kan du her hente folderen "Palmeoliens Skjulte Pris"

Hvordan vores forbrug af palmeolie har fatale konsekvenser for mennesker og natur- og hvilken rolle handelsaftaler spiller heri.