Landgrabbing

Det er meget almindeligt at folk får taget deres land mod deres vilje, når der skal oprettes nye palmeplantager. Det efterlader dem i en meget usikker og udsat situation.
Illustration: Terese Skovhus

Ekspansionen af palmeolieplantager har været med til at fordrive folk fra deres land. Denne proces går under betegnelsen ‛land grabbing’, der blandt andet betyder, at land bliver taget fra mennesker uden deres samtykke. I Indonesien har palmeolieindustrien gennem årtier været årsag til voldelige konflikter. Alene i 2013 blev der registreret 3.000 landkonflikter mellem virksomheder, lokale myndigheder og lokalbefolkninger. 

Land grabbing har et væld af sociale konsekvenser. Særligt udsatte er oprindelige folk, der gennem generationer har levet af og i den regnskov, der skal ryddes for at gøre plads til oliepalmeplantagerne. Fordi gruppen af oprindelige folk sjældent har juridisk ejerskab over den natur, de lever af og i, bliver der ikke taget hensyn til deres rettigheder. Lokale regeringer er ofte med til at skabe landkonflikter i udviklingens navn. 

Det er imod menneskerettighederne at fratage folk adgangen til land uden samtykke – og alligevel er det et tilbagevendende problem i palmeolieindustrien. Derudover fører land grabbing og afskovning til forurening af  vand- og jordressourcer. For eksempel i landsbyen Pungkat på Sumatra (Indonesien), hvor vandet ikke længere kan drikkes, fiskene flyder døde op til flodens overflade, og der ikke længere er træ nok i skoven til de lokale bådebyggere.

1

Oliepalmen og palmeolie

Palmeolie bliver produceret i et bælte omkring ækvator lige fra Sydamerika til Sydøstasien. Det er en billig og effektiv afgrøde, og derfor er den blevet enormt populær.

Læs mere »
2

Palmeolie over alt

Palmeolie kan være i alt fra pizzatopping til biodiesel. Det er bare svært at finde ud af, præcis i hvilke produkter man kan finde det.

Læs mere »
4

Penge og politik

EU laver frihandelsaftaler med mange lande – også Indonesien. Frihandel er måske ikke så godt, som det lyder – særligt ikke, når der er palmeolie indblandet.

Læs mere »
5

Landgrabbing

Det er meget almindeligt at folk får taget deres land mod deres vilje, når der skal oprettes nye palmeplantager. Det efterlader dem i en meget usikker og udsat situation.

Læs mere »
6

Arbejdsforhold

Arbejdet med palmeolie er tungt, og det er svært at tjene nok til, at man kan forsørge sin familie. Derfor er mange nødsaget til at få deres børn til at hjælpe sig med det hårde arbejde.

Læs mere »
7

Kvinder i produktionen

Kvinder har meget få eller ingen rettigheder, hvis de arbejder i plantagerne. Desuden er de meget udsat for de giftige sprøjtemidler, man bruger i dyrkningen.

Læs mere »
8

Klima og miljø

Regnskoven bliver ryddet, og et utal af arter mister deres levested. Samtidig udleder afskovningen store mængder af drivhusgasser.

Læs mere »

Hvis du vil vide mere kan du her hente folderen "Palmeoliens Skjulte Pris"

Hvordan vores forbrug af palmeolie har fatale konsekvenser for mennesker og natur- og hvilken rolle handelsaftaler spiller heri.