Kvinder i produktionen

Kvinder har meget få eller ingen rettigheder, hvis de arbejder i plantagerne. Desuden er de meget udsat for de giftige sprøjtemidler, man bruger i dyrkningen.
Illustration: Terese Skovhus

Et af de problemer, der sjældent bliver sat fokus på i den globale palmeolieproduktion, er den måde, hvorpå kvinder bliver behandlet i og omkring plantagerne.Kvinder bliver aflønnet dårligere end mænd. De fleste bliver ansat uden kontrakter, hvilket sætter dem i en meget usikker situation, hvor de blandt andet kan risikere ikke at modtage løn for deres arbejde. De arbejder med farlige kemikalier uden den nødvendige beskyttelse, og desuden er de udsat for seksuelle og voldelige overgreb. 

I Indonesien er der utallige eksempler på, at kvinder er blevet tvunget til at arbejde i palmeolieindustrien, efter at de har fået frataget deres jord. Mange kvinder lever af at dyrke og producere deres egne fødevarer, men når jorden bliver taget fra dem, mister de deres livsgrundlag. Derfor må de søge arbejde på palmeolieplantagerne, der hvor deres landbrug engang lå. De bliver lovet stabilt, lønnet arbejde mod at sælge deres jord til store virksomheder eller privatpersoner, men denne stabilitet er langt fra den virkelighed, de ender i. 

Kvindernes opgave er at sprede og sprøjte pesticider og gødning i plantagerne. De får dog ofte ikke tildelt beskyttelsesudstyr, og hvis de gør, er dette ofte i så dårlig stand, at kvinderne alligevel bliver eksponeret for giftige kemikalier, hvilket kan gå hårdt ud over deres helbred. Flere kvinder beretter for eksempel om, hvordan deres syn er blevet nedsat eller forsvundet helt, at de lider af svimmelhed, kronisk hovedpine, og at huden på deres hænder og arme klør ustandseligt.

1

Oliepalmen og palmeolie

Palmeolie bliver produceret i et bælte omkring ækvator lige fra Sydamerika til Sydøstasien. Det er en billig og effektiv afgrøde, og derfor er den blevet enormt populær.

Læs mere »
2

Palmeolie over alt

Palmeolie kan være i alt fra pizzatopping til biodiesel. Det er bare svært at finde ud af, præcis i hvilke produkter man kan finde det.

Læs mere »
4

Penge og politik

EU laver frihandelsaftaler med mange lande – også Indonesien. Frihandel er måske ikke så godt, som det lyder – særligt ikke, når der er palmeolie indblandet.

Læs mere »
5

Landgrabbing

Det er meget almindeligt at folk får taget deres land mod deres vilje, når der skal oprettes nye palmeplantager. Det efterlader dem i en meget usikker og udsat situation.

Læs mere »
6

Arbejdsforhold

Arbejdet med palmeolie er tungt, og det er svært at tjene nok til, at man kan forsørge sin familie. Derfor er mange nødsaget til at få deres børn til at hjælpe sig med det hårde arbejde.

Læs mere »
7

Kvinder i produktionen

Kvinder har meget få eller ingen rettigheder, hvis de arbejder i plantagerne. Desuden er de meget udsat for de giftige sprøjtemidler, man bruger i dyrkningen.

Læs mere »
8

Klima og miljø

Regnskoven bliver ryddet, og et utal af arter mister deres levested. Samtidig udleder afskovningen store mængder af drivhusgasser.

Læs mere »

Hvis du vil vide mere kan du her hente folderen "Palmeoliens Skjulte Pris"

Hvordan vores forbrug af palmeolie har fatale konsekvenser for mennesker og natur- og hvilken rolle handelsaftaler spiller heri.