Klima og miljø

Regnskoven bliver ryddet, og et utal af arter mister deres levested. Samtidig udleder afskovningen store mængder af drivhusgasser.
Illustration: Terese Skovhus

Betydningen af, at regnskove med deres enorme artsdiversitet bliver erstattet af ensartede oliepalmeplantager, kan ikke overvurderes. Storskalaproduktion af ensartede afgrøder er altid skadelig for biodiversiteten – og det er oliepalmeplantagerne derfor også. Det voksende forbrug af palmeolie har den konsekvens, at plantagerne konstant skubber regnskovensgrænser tilbage. Dermed mister vi nogle af jordens mest biodiverse områder og i Indonesien levestederne  for orangutangen, Sumatra-tigeren og Sumatra-elefanten, der alle hører til de kritisk truede arter. 

Også klimaet påvirkes under etableringen af plantagerne på grund af træfældningen og jordbehandlingen, der udleder voldsomme mængder drivhusgasser til atmosfæren. Man har i stor skala ulovligt anvendt den traditionelle teknik “slash and burn” til at rydde jord til landbrug eller plantager. Det vil sige, at regnskov er blevet fældet, og at stubbene og de øvrige tilbageværende rester af vegetationen bliver brændt af. Når denne praksis anvendes i områder med stor koncentration af biomasse, som for eksempel i regnskoven, kan ilden blive ekstremt vanskelig at styre eller stoppe. Fra sådanne brande er der udledt en tyk smog og store mængder af drivhusgasser. 

Regeringen i Indonesien har siden  2011 forbudt udstedelse af nye tilladelser til etablering af plantager på arealer med uberørt regnskov. Alligevel er nye oliepalmeplantager stadig årsag til afskovning i Indonesien, og globalt er palmeolie en af de største årsager til afskovning af regnskoven. Palmeolie er ikke den eneste afgrøde, der truer biodiversiteten. I Sydamerika er sojaproduktionen årsag til, at enorme arealer af regnskov bliver ryddet. Derfor kan man heller ikke tale om at erstatte palmeolie med andre former for olie, fordi det også vil have meget negative effekter på klima og miljø.

1

Oliepalmen og palmeolie

Palmeolie bliver produceret i et bælte omkring ækvator lige fra Sydamerika til Sydøstasien. Det er en billig og effektiv afgrøde, og derfor er den blevet enormt populær.

Læs mere »
2

Palmeolie over alt

Palmeolie kan være i alt fra pizzatopping til biodiesel. Det er bare svært at finde ud af, præcis i hvilke produkter man kan finde det.

Læs mere »
4

Penge og politik

EU laver frihandelsaftaler med mange lande – også Indonesien. Frihandel er måske ikke så godt, som det lyder – særligt ikke, når der er palmeolie indblandet.

Læs mere »
5

Landgrabbing

Det er meget almindeligt at folk får taget deres land mod deres vilje, når der skal oprettes nye palmeplantager. Det efterlader dem i en meget usikker og udsat situation.

Læs mere »
6

Arbejdsforhold

Arbejdet med palmeolie er tungt, og det er svært at tjene nok til, at man kan forsørge sin familie. Derfor er mange nødsaget til at få deres børn til at hjælpe sig med det hårde arbejde.

Læs mere »
7

Kvinder i produktionen

Kvinder har meget få eller ingen rettigheder, hvis de arbejder i plantagerne. Desuden er de meget udsat for de giftige sprøjtemidler, man bruger i dyrkningen.

Læs mere »
8

Klima og miljø

Regnskoven bliver ryddet, og et utal af arter mister deres levested. Samtidig udleder afskovningen store mængder af drivhusgasser.

Læs mere »

Hvis du vil vide mere kan du her hente folderen "Palmeoliens Skjulte Pris"

Hvordan vores forbrug af palmeolie har fatale konsekvenser for mennesker og natur- og hvilken rolle handelsaftaler spiller heri.