Palmeolie er et af de mest anvendte produkter på verdensplan. Vi spiser det, smører os ind i det og putter det i tanken på vores biler. Alligevel er det nærmest usynligt i vores dagligdag.​

Få er klar over, at forbruget af olien har enorme konsekvenser for mennesker, miljø og klima.

Temaer

Problematikken om palmeolie er kompliceret. Den handler både om penge, mennesker og natur. Her kan du læse om de forskellige temaer hver for sig.

1

Oliepalmen og palmeolie

Palmeolie bliver produceret i et bælte omkring ækvator lige fra Sydamerika til Sydøstasien. Det er en billig og effektiv afgrøde, og derfor er den blevet enormt populær.

Læs mere »
2

Palmeolie over alt

Palmeolie kan være i alt fra pizzatopping til biodiesel. Det er bare svært at finde ud af, præcis i hvilke produkter man kan finde det.

Læs mere »
4

Penge og politik

EU laver frihandelsaftaler med mange lande – også Indonesien. Frihandel er måske ikke så godt, som det lyder – særligt ikke, når der er palmeolie indblandet.

Læs mere »
5

Landgrabbing

Det er meget almindeligt at folk får taget deres land mod deres vilje, når der skal oprettes nye palmeplantager. Det efterlader dem i en meget usikker og udsat situation.

Læs mere »
6

Arbejdsforhold

Arbejdet med palmeolie er tungt, og det er svært at tjene nok til, at man kan forsørge sin familie. Derfor er mange nødsaget til at få deres børn til at hjælpe sig med det hårde arbejde.

Læs mere »
7

Kvinder i produktionen

Kvinder har meget få eller ingen rettigheder, hvis de arbejder i plantagerne. Desuden er de meget udsat for de giftige sprøjtemidler, man bruger i dyrkningen.

Læs mere »
8

Klima og miljø

Regnskoven bliver ryddet, og et utal af arter mister deres levested. Samtidig udleder afskovningen store mængder af drivhusgasser.

Læs mere »
QUIZ

Test din nye viden om palmeolie

HVAD GØR VI NU

Handling nu!

Hvis du vil være med i kampen mod konsekvenserne af palmeolieforbruget, kan du skrive under på brevet herunder. Vi sender det til dem, der rent faktisk har muligheden for at ændre tingenes tilstand. Tak for din støtte.

Produktionen og forbruget af palmeolie er en af de mest klimabelastende industrier på verdensplan. Både fordi dyrkningen kræver, at enorme arealer af regnskov skal ryddes, men også fordi vi efterfølgende brænder det af i vores biler som biodiesel.

Det er gang på gang vist, at driften af palmeolieplantagerne er medvirkende til menneskerettighedskrænkelser og voldsom ødelæggelse af noget af verdens vigtigste natur.

Menneskerettighedskrænkelserne tæller blandt andet børnearbejde, tvangsarbejde og human trafficking. Derudover er arbejdstagerrettigheder langt hen ad vejen ikke eksisterende.

De initiativer der er taget, for at begrænse menneskerettighedskrænkelser og naturødelæggelse er varm luft. Certificeringsordninger som RSPO er branchens eget stempel, og der findes ingen instanser til at håndhæve dem.

EU har taget initiativer mod brugen af palmeolie i biodiesel- men det er ikke godt nok. Blandt andet fordi EU er ved at indgå en handelsaftale med Indonesien, hvori palmeolie er det største omdrejningspunkt. Hvis palmeolie bliver taget med i aftalen, risikerer vi at importen i EU vil stige enormt. Det ønsker vi ikke.

Det er ikke udelukkende forbrugernes opgave at stoppe den voldsomme overproduktion af palmeolie. Vi har brug for hjælp!

Hvis politikere og virksomheder ikke tager ansvar, og får reguleret forbruget, er det umuligt for os at være en del af løsningen.

Vi opfordrer hermed dig til at bruge din position til, at stoppe overproduktionen og forbruget af palmeolie. Så vi igen kan få mennesker og natur øverst på dagsordenen.

Med venlig hilsen